Basisonderwijs

Eigenheid van het basisonderwijs

Het basisonderwijs heeft een eigen missie. De visie van de Vlor daarop vertaalt zich in 10 krachtlijnen. Deze tien krachtlijnen vormen de toetssteen bij elk advies dat de Vlor over het basisonderwijs uitbrengt. Vertrekkende vanuit de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs, pleit de Vlor ook voor een toekomstgericht en legislatuuroverschrijdend actieplan voor het basisonderwijs. De raad formuleerde voorstellen van concrete maatregelen die noodzakelijk om het basisonderwijs toekomstgericht te versterken en de vele uitdagingen die zich ook op dit moment reeds stellen aan te gaan.