Tijd voor een volwaardig toekomstplan basisonderwijs

De Vlor vraagt al langer om een versterking van het basisonderwijs en dit vanuit de specificiteit en de eigenheid van dit basisonderwijs, zoals die ook verwoord is in het advies over de tien krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs.

Aanvullend op zijn memorandum, wil de Vlor met dit advies richting geven aan de plannen van een nieuwe Vlaamse regering rond het verder versterken van het basisonderwijs.