Schoolleiderschap aangekaart en in kaart gebracht

Liesbeth Piot en Geert Kelchtermans

In het scholenlandschap van vandaag spelen schoolleiders meer dan ooit een sleutelrol. Deze wordt steeds meer divers en veeleisend. De overheid verwacht immers dat scholen meer en meer een eigen lokaal beleid voeren. Tegelijkertijd vinden er allerlei processen van schaalvergroting plaats, zoals de invoering van scholengemeenschappen. De auteurs presenteren een omvattend en integrerend conceptueel kader van schoolleiderschap. Dat kader is relevant voor onderzoekers, maar ook voor professionals die te maken hebben met het leiden van scholen en scholengemeenschappen: het biedt hen een ‘kaart’ om op een meer systematische manier om te gaan met de complexe realiteit van schoolleiderschap.