Is die taal van ver of van hier?Talensensibilisering in de meertalige klas en school

Elke dag horen, spreken en lezen we verschillende talen en taalvarianten. Die meertalige realiteit weerspiegelt zich ook in onze scholen. Hoe leren we onze leerlingen met die taaldiversiteit om te gaan? Hoe kunnen we die diversiteit positief aanwenden op de klasvloer? Via een internationale praktijkgerichte literatuurstudie en een bevraging van internationale en Vlaamse experts hebben de auteurs onderzocht wat het concept talensensibilisering inhoudt en wat de effecten ervan zijn op leerlingen en leerkrachten. Dat onderzoek leverde een wetenschappelijk rapport op en een wegwijzer voor de Vlaamse onderwijspraktijk.

Dr. Koen Van Gorp is coördinator voorschools, basis- en secundair onderwijs bij het Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven). Mieke Devlieger en Carolien Frijns zijn er wetenschappelijk medewerker en Sven Sierens is wetenschappelijk medewerker bij het Steunpunt Diversiteit & Leren (UGent).

Een meer uitgebreid rapport is beschikbaar voor wie meer wil weten en/of verdieping nodig heeft om klaspraktijken te duiden en te ondersteunen: didactici, pedagogische begeleiders, nascholers en lerarenopleiders, maar ook directies en/of het zorg- en GOK-kader binnen een school. Het rapport focust sterker op de theoretische achtergronden en onderzoeksresultaten en bevat verder een duidelijke beschrijving van wat nog niet geweten is met suggesties voor vervolgonderzoek en beleidsaanbevelingen.