Digitale didactiekWegwijzers voor de onderwijspraktijk

Het onderwijs van vandaag wordt geacht digitaal geletterde jonge mensen af te leveren. Dit boek wil leraren, lerarenopleiders en directieleden ondersteunen om een stand van zaken op te maken en toekomstgerichte acties te plannen. De auteurs hebben de recente wetenschappelijke literatuur bestudeerd om cruciale succesfactoren op te sporen voor de integratie van ICT in het onderwijs. Vervolgens verwerken ze die in handzame reflectiewijzers en illustreren ze met voorbeelden uit de onderwijspraktijk. Het boek biedt een inleiding tot de digitale didactiek die zowel onderwijsonderzoekers als leraren, lerarenopleiders en directies zal kunnen bekoren.

Lies Sercu is professor in taalverwerving en taaldidactiek aan de KU Leuven (Faculteit Letteren). Tevens is ze voorzitter van de KU Leuven-stuurgroep Vakdidactisch onderzoek en coördinator van de onderzoekseenheid Taal & Onderwijs. Sarah Van Pee werkte als wetenschappelijk medewerker mee aan deze publicatie. Als Master in de Taal & Letterkunde werkt ze momenteel als lerares Latijn in het Heilig Hartinstituut, secundair onderwijs in Heverlee (Leuven).