Onderzoekend leren stimulerenEffecten, maatregelen en principes

Aan de hand van een praktijkgerichte en wetenschappelijke reviewstudie reiken de onderzoekers leerkrachten handvatten aan waarmee ze het onderzoekend leren in de klaspraktijk optimaal kunnen ondersteunen. De auteurs staan stil bij de resultaten van internationaal onderzoek naar de verschillende didactische benaderingen om bij leerlingen het onderzoekend leren te stimuleren. Ze bekijken zowel de onderzochte effecten als de (rand)voorwaarden waaraan de onderwijsleeromgeving moet voldoen en de rol van leerkrachten en leerlingen. Daarnaast gaan ze ook in op de vraag welke didactische ondersteuning voor welke leerlingen optimaal is.

Jetje De Groof, Vincent Donche en Peter Van Petegem zijn verbonden aan het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen. Zij zijn er actief in de onderzoeksgroep EduBROn.