Samenwerking met arbeidsmarktactoren

Bpost boost! (Bpost en CVO Antwerpen)

In 2019 zetten bpost en 6 centra voor volwassenenonderwijs de schouders onder een nieuwe opleiding Polyvalent post- en pakketmedewerker. Samen creëerden ze het eerste "Inclusief duaal leertraject" in het volwassenenonderwijs, gericht op laaggeschoolden en anderstaligen. De partners presenteren de resultaten ter inspiratie voor de ontwikkeling van opleidingstrajecten in samenwerking met arbeidsmarktpartners.

Start to can (GTB)

Start to can is een Europees project waarin verschillende organisaties kennis over en ervaringen met dreiging op schooluitval en een moeizame aansluiting met de arbeidsmarkt met elkaar uitwisselen. Ze werken ook samen aan een innovatieve e-tool om jongeren te motiveren.

Sprekers:

  • Krispijn Yperman (Coördinator Duale Leertrajecten GO! CVO Antwerpen)
  • Martine Daenen en Judith Witters (Bpost)
  • Nele Hulselmans (GTB)