Samenwerking met examencommissie

GO! talent

Jongeren op basis van hun talenten een optimaal schooltraject binnen de voor hun passende onderwijsvorm aanbieden. Dat is één van de speerpunten van GO! talent. Door de effecten van het huidige watervalsysteem structureel en cultureel aan te pakken, krijgen jongeren meer vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Het traject ‘examencommissie’ dat leerlingen, met ondersteuning en begeleiding vanuit de school kunnen volgen, speelt hierin een bijzondere rol. Hoewel het een niche binnen de school is, zorgt het bij de meest kwetsbare leerlingen vaak voor een succeservaring en bijgevolg een lichtpunt in een vaak moeilijk verlopen schoolloopbaan.

LIFT Brussel (CVO Lethas)

Schooluitvallers van de derde graad kunnen zich via coaching voorbereiden op de examens van de examencommissie om een diploma secundair onderwijs te behalen. Cursisten moeten minimum 16 jaar zijn en ingeschreven bij de examencommissie (voor de richting Humane wetenschappen).

Sprekers:

  • Tom Rydant en Yassine Uchan (GO! Talent)
  • Hannah Schaevers (CVO Lethas)

De presentatie van GO! Talent volgt later.