Leerling en student zijn ‘werk in uitvoering’. Over brein en ontplooiing.

Hoe komt het dat intelligente leerlingen soms zo slecht presteren op school? Waarom maken leerlingen en studenten regelmatig van die domme keuzen? Omdat hun neuropsychologische vaardigheden zich nog ontwikkelen tot ver na het 20ste jaar. Hun brein is nog ‘werk in uitvoering’. Ze hebben de feedback, sturing en inspiratie uit de omgeving nodig om zich optimaal te ontplooien. Daarmee doen ze de ervaringen op die nodig zijn om zich een goede positie in de samenleving te verwerven. In deze keynote wordt inzicht gegeven in de neuropsychologische ontwikkeling van leerling en student. Daarbij ligt de nadruk op de late adolescentie en de overgang van middelbaar naar hoger onderwijs. Belangrijke vaardigheden worden besproken zoals aandacht en concentratie, zelfinzicht en zelfregulatie en andere zgn ‘executieve functies’. En handvatten worden gegeven voor de onderwijspraktijk, met de leraar als motor van de talent-ontwikkeling.

Jelle Jolles is hoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het Centrum Brein & Leren. Het is zijn doel om onderwijs en opvoeding te laten profiteren van de inzichten die de laatste jaren zijn verkregen over de hersenen, en over het cognitief en neuropsychologisch functioneren. Zijn activiteiten richten zich op de relatie tussen leren, brein en ontplooiing bij kinderen, tieners en jong-volwassenen en de factoren die daar bepalend voor zijn. In 2016 verscheen zijn bestseller Het tienerbrein: Over de adolescent tussen biologie en omgeving’. Jolles pleit voor een actieve dialoog tussen wetenschap en de onderwijspraktijk met als doel het verbeteren van de ontplooiingsmogelijkheden van jeugdigen.