Welbevinden en preventie van pesten op school

Pesten speelt zich vaak af op school. Toch is er nog te weinig expertise en hebben scholen meer ondersteuning nodig om pesten op een effectieve manier te bestrijden. De onderwijspartners binnen de Vlor maken samen met de betrokken overheden en experts een topprioriteit van een beleid tegen pesten, dat sinds het schooljaar 2015-2016 vorm krijgt in een overlegplatform binnen de Vlor.

Het overlegplatform hanteert een preventieve benadering van pesten en vertrekt van een breed concept van welbevinden op school, volgens de whole school approach. Vanuit die visie realiseert het overlegplatform een aantal strategische doelen:

  • Werken aan welbevinden en aanpak van pesten in een breder onderwijskundig en maatschappelijk kader plaatsen;
  • Actief informeren, communiceren en ontsluiten van info over werken aan welbevinden en aanpak van pesten op school;
  • Actoren actief betrekken in het werken aan welbevinden en aanpak van pesten op school;
  • Eigen werking en de voortgang van het beleid evalueren.

Wie maakt deel uit van het overlegplatform?

Output van het overlegplatform

Presentaties van onderzoek en projecten op het overlegplatform

Beleidsteksten

Studiedagen, publicaties en evenementen

Project 't Zal WELzijn (november 2016 - februari 2017)

Website Sfeer op School

De Vlor en VSK bouwden samen een website met tips en info om aan de sfeer op school te werken. Ze kregen hiervoor de steun van de Vlaamse overheid. Op de website vind je heel praktische voorbeelden van acties om de sfeer op school, in de klas en in de les te verbeteren.