Presentaties van onderzoek en projecten op het overlegplatform

UNICEF-rapport ‘Worlds of Influence. Understanding What Shapes Child Well-being in Rich Countries’

Rapport en advies Kinderrechtencommissariaat

Advies van de Conseil Supérieur de l’Education Québec over welbevinden van kinderen

Nieuwe bevindingen studie Jongeren en Gezondheid