Welbevinden en preventie van pesten op school

Drie jaar na het advies over preventie en aanpak van pesten op school brengt de Vlor bepaalde aanbevelingen uit dit advies opnieuw onder de aandacht, en legt bijkomende accenten. Het advies bevat naast aanbevelingen aan de overheid ook een concreet en versterkt engagement van al de partners uit het Vlor-overlegplatform om samen hun schouders te zetten onder een beleid rond welbevinden en preventie en aanpak van pesten op school.

Waarom dit advies?

Er zijn stappen in de goede richting gezet. De aandacht voor welbevinden en preventie van pesten op school is meer prominent aanwezig in het discours van het beleid en van de media. Recent werden een aantal decreten goedgekeurd die van scholen vragen dat ze een kwaliteitsvol beleid rond welbevinden voeren. Heel wat scholen zetten hierop in.

Maar recente cijfers over welbevinden en preventie van pesten blijven verontrustend. Het wordt ook meer en meer duidelijk hoe groot de brede impact van pesten is, ook op lange termijn. En bovendien is de problematiek, in vergelijking met 2015, nog complexer geworden, onder meer doordat cyberpesten in steeds meer diverse vormen opduikt.

Er wordt dus nog te vaak gepest op school en de gevolgen daarvan zijn desastreus.

Naar een krachtiger beleid voor welbevinden en preventie van pesten op school

De Vlor formuleert volgende aanbevelingen aan de overheid en engagementen van het overlegplatform van de Vlor:

 • Nood aan meer systematische bundeling en ontsluiting van beschikbare onderzoeksresultaten.
  • De Vlor vraagt dat de overheid een kennisnetwerk faciliteert dat wetenschappers over de disciplines heen met elkaar verbindt;
  • Het overlegplatform engageert zich om regelmatig een lijst met suggesties voor onderzoek te actualiseren;
  • Het overlegplatform wil ertoe bijdragen dat bevindingen uit onderzoek hun weg vinden naar het onderwijsveld.
 • Nood aan extra ondersteuning voor scholen.
  • Het overlegplatform engageert zich om een richtinggevend kader met bouwstenen voor een antipestbeleid te ontwikkelen als hulpmiddel voor scholen.
 • Versterken van de partners die het beleid rond welbevinden vormgeven op school.
  • De Vlor vraagt om de rollen en taken van de actoren die vormgeven aan het beleid rond welbevinden op school nog verder te verduidelijken. De Vlor vraagt middelen om de professionaliteit van deze actoren te versterken.
 • Systematische aandacht voor welbevinden en preventie van pesten in de lerarenopleiding.
  • Het overlegplatform engageert zich om samen met actoren uit de lerarenopleiding na te denken hoe leraren tijdens hun opleiding best worden voorbereid om te kunnen werken aan welbevinden en preventie van pesten op school.
 • Neutrale bemiddeling als het op school niet lukt.
  • De Vlor vraagt een onafhankelijk, neutraal aanspreekpunt buiten de school dat over de nodige expertise en personeelsomkadering beschikt om te bemiddelen in uitzonderlijke gevallen.

 
Omdat scholen bij het aanpakken van pestsituaties soms een beroep doen op externe organisaties, verwijst de Vlor hier naar ‘Handvatten voor het omgaan met externe organisaties’.

Download hier het volledige advies (PDF, 228.77KB)