Hoogste tijd voor capaciteit!Een strategische verkenning over onderwijscapaciteit

Wachtrijen voor scholen, klachten van ouders die hun kinderen niet kunnen inschrijven in de school van hun keuze, de problematiek van onderhoud, renovatie en nieuwbouw van schoolinfrastructuur ... Het zijn de meest zichtbare gevolgen van de sterke druk op de beschikbare plaatsen in het onderwijs, zeker in regio’s met een jonge bevolking en in de steden.

De Vlor organiseerde een strategische verkenning over deze problematiek van dubbele capaciteitsdruk op onderwijs.

Dit boek bundelt de bijdragen van verschillende deskundigen aan de discussie. Daarnaast bevat het een inhoudelijk rapport aan de Vlor met denkpistes die toekomstig beleidswerk kunnen onderbouwen.

De strategische verkenning stelt vast dat capaciteit garanderen veel verder reikt dan één enkele plaats voor iedere leerling.

De Vlor bezorgde hierover ook een themafiche aan de formateur van de nieuwe Vlaamse regering.

Inhoud

Platformtekst:
Hefbomen voor een duurzaam, structureel en strategisch beleid voor onderwijscapaciteit

Paul Willems Studiedienst Vlaamse Regering
De vraag naar onderwijs nu en in 2030. Wat kunnen we (niet) leren uit bevolkingsprojecties?

Steven Groenez en Johan Surkyn  HIVA & Interface Demography VUB
Vraagprognoses voor de schoolbevolking: een haalbare kaart.

Anneloes Vandenbroucke en Ward Nouwen HIVA & CeMIS
Hoe voorkeuren van ouders en scholen sociaal-etnische segregatie in het basisonderwijs in de hand werken.

Patrick Poelmans Vlaamse Gemeenschap - Agentschap voor Overheidsdiensten
De vraag naar leerkrachten nu en in 2020. Kwantitatieve verkenning van de toekomstige personeelsbehoeften in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Carl Koninckx Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs en Vorming
Capaciteitsbeleid: kenmerken en uitdagingen op diverse niveaus. Capaciteitsproblematiek in het Nederlandstalig leerplichtonderwijs.

Rudi Janssens VUB - BRIO
Brussel: een geval apart.

Bert Smits sociaal pedagoog en participatie-expert
De jeugd is tegenwoordig. Over veranderende leernoden van jongeren en wat dat betekent voor de capaciteit van scholen.

Tom Thys architect
Een hedendaags architectuurconcept voor scholen. Schoolinfrastructuur en gemeenschapsvorming. Basisschool Sint-Ursula in Laken als praktijkvoorbeeld

Vlaamse Scholierenkoepel (VSK)
Onze droomschool 2.0. Scholieren over hun ideale schoolgebouw.