Hoogste tijd voor capaciteit! Hefbomen voor een duurzaam, structureel en strategisch beleid voor onderwijscapaciteit

Platformtekst bij de strategische verkenning over onderwijscapaciteit

 

1 Capaciteit in onderwijs: bijzonder urgent en veelomvattend

2 Wat is onderwijscapaciteit?

2.1 Omschrijving en kenmerken 2.2 Toepassingsgebied

3 Leerlinggericht, duurzaam, structureel en strategisch

3.1 Leeromgevingen voor jongeren van nu 3.2 Duurzaam 3.3 Structureel 3.4 Strategisch

4 Beleidshefbomen

4.1 Een geïntegreerd monitoring- en prognosebeleid 4.2 ‘Onderwijsvraag’ adequaat omschrijven 4.3 Capaciteit incorporeert nieuwe leerconcepten 4.4 Kwaliteitsvolle schoolinfrastructuur 4.5 Onderwijs- en schoolinplanting maakt deel uit van integrale planning 4.6 Geen onderwijscapaciteit zonder professionele teams 4.7 Financiering van capaciteit: een absolute prioriteit 4.8 Duidelijke afspraken over de governance 4.9 Een specifieke aanpak voor Brussel, maar met aandacht voor de rand