Onderwijs aan het jonge kind

De Raad Basisonderwijs bereidt een advies op eigen initiatief voor over het onderwijs aan het jonge kind. Dat advies zal, op basis van de strategische verkenning die de Vlor over dit thema deed, pijlers voor de toekomst formuleren. Hiermee wil de Vlor dit thema hoog op de beleidsagenda houden.