Onderwijscapaciteit en -infrastructuur

De aanpak van het capaciteitsprobleem is voor de Vlor cruciaal. Er zijn vele vragen naar vernieuwing van het verouderde schoolpatrimonium en naar het planmatig creëren van bijkomende schoolcapaciteit. De Vlor is vragende partij voor een globale, Vlaanderenbrede visie op onderwijsinfrastructuur en voor een duidelijk financieel kader.