Programmaties OKAN

Scholen voor secundair onderwijs kunnen een onthaalklas voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) oprichten voor de opvang en het onthaalonderwijs aan nieuwkomers. De Vlor geeft een advies over die aanvragen.