Advies over een aanvraag tot programmatie van onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

De Vlor gaf op 7 mei 2015 een gunstig advies over één programmatieaanvraag voor het structuuronderdeel onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers voor het schooljaar 2015-2016. Bij de beoordeling van programmatieaanvragen voor een onthaaljaar anderstalige nieuwkomers gebruikt de Vlor de volgende criteria:
  • de verwachting van een positief perspectief voor de instroom van leerlingen in het onthaaljaar;
  • de vrijwaring van het principe van de vrije schoolkeuze;
  • de geografische spreiding.