Programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Voor het eerst sinds september 2016 werd een aanvraag tot programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) ingediend. De regelgeving voorziet dat de Vlor binnen de 10 werkdagen advies geeft over de aanvraag. De Vlor hanteert daarbij de volgende criteria:

  • de verwachting van een positief perspectief voor de instroom van leerlingen in het onthaaljaar: Als de scholengemeenschap die de programmatie aanvraagt, kan aantonen dat er voldoende leerlingen zullen instromen, mag die leerlingen de kans op onderwijs niet ontzegd worden. Daarbij houdt de raad ook rekening met het feit dat er in het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers in de loop van het schooljaar nog een aanzienlijke toename van het aantal leerlingen kan zijn.
  • de vrijwaring van het principe van de vrije schoolkeuze: Iedere leerling moet voor een onderwijsnet naar eigen voorkeur kunnen kiezen.
  • de geografische spreiding.