Adviezen over programmatieaanvragen voor onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers (OKAN)

Omdat het voor anderstalige nieuwkomers belangrijk is dat zij vlug terecht kunnen in een school met een onthaalklas, kunnen schoolgemeenschappen secundair onderwijs sinds 1 november 2015 doorheen heel het schooljaar de programmatie van een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers aanvragen. De Vlor gaf al advies over 31 programmatieaanvragen voor een onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers:

 • 7 aanvragen op 19 november 2015;
 • 9 aanvragen op 10 december 2015;
 • 6 aanvragen op 14 januari 2016;
 • 5 aanvragen op 18 februari 2016;
 • 1 aanvraag op 17 maart 2016;
 • 1 aanvraag op 19 mei 2016;
 • 1 aanvraag op 6 september 2016;
 • 1 aanvraag op 15 september 2016.

Beoordelingscriteria

 • De scholengemeenschap kan aantonen dat er voldoende leerlingen zullen instromen in het onthaaljaar;
 • De vrije schoolkeuze is gevrijwaard: iedere leerling moet voor een onderwijsnet naar eigen voorkeur kunnen kiezen;
 • De geografische spreiding.

Algemene opmerkingen

Sommige scholen willen op zeer korte termijn kunnen starten met een onthaalklas. De Vlor rekent er dan ook op dat de regering snel een beslissing neemt over de aanvragen. In zijn advies over de recentste aanvragen (18 februari 2016) roept de Vlor op tot overleg en communicatie tussen de Vlaamse overheid en de federale overheid over de spreiding van minderjarige asielzoekers. Onderwijs moet meer zicht krijgen op de manier waarop deze jongeren verdeeld worden over de gemeenten. De onzekere situatie van vandaag waarbij de federale regering en Fedasil beslissingen nemen die de scholen alleen kunnen ondergaan, is nefast voor alle betrokkenen bij het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. De manier waarop nu asielcentra worden geopend en na enkele maanden opnieuw gesloten, zonder voorafgaandelijk overleg met de Vlaamse overheid, dreigt niet alleen een overaanbod aan onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers voor gevolg te hebben. Scholen die ter goeder trouw onthaalklassen hebben opgericht om het recht op onderwijs voor deze jongeren te garanderen, zien ook van de ene op de andere dag die onthaalklassen opnieuw leeglopen. Amper gestart, worden ze al geconfronteerd met asielcentra die sluiten, terwijl op andere plaatsen andere scholen onthaalklassen moeten organiseren en expertise opbouwen. Dit is nadelig voor alle betrokkenen bij het onthaalonderwijs. Leerkrachten moeten de kans krijgen om expertise op te bouwen en die expertise moet ook kunnen renderen. Voor de jongeren betekent onderwijs voor het eerst opnieuw regelmaat en een kans om vertrouwen op te bouwen. Die regelmaat en de prille vertrouwensband tussen leerlingen en leerkrachten zo vlug opnieuw breken, legt eens te meer een hypotheek op de toekomstkansen van deze jongeren.