Coronacrisis: de Vlor waakt en kijkt vooruit

De nooit geziene gezondheidscrisis stelt ons allemaal voor complexe uitdagingen: scholen en instellingen, onderwijspersoneel, CLB, leerlingen, studenten, cursisten, de ouders, maatschappelijke organisaties, …. Al die betrokkenen geven nog altijd het beste van zichzelf om onderwijs te blijven garanderen voor iedereen, ook voor de meest kwetsbare groepen. Hun inzet in deze moeilijke omstandigheden op het terrein verdient alle respect.

In deze crisisperiode speelt de Vlor zijn rol als aanspreekpunt voor de minister en het beleid. De raad geeft zijn advies over de relanceplannen voor het onderwijs na corona, maar bekijkt ook de gevolgen van de crisis voor het onderwijsbeleid op (middel-)lange termijn.

De gevolgen van de coronacrisis op (middel-)lange termijn

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid? (26 november 2020)

Voluit voor weerbaar onderwijs

Startdag (15 september 2021)

Ignaas Devisch over de lessen van de crisis

De onderwijsrelance na corona

Advies over de visienota ‘Digisprong: van achterstand naar voorsprong’ (21 januari 2021)

Voorwaarden voor succesvolle ICT-integratie in onderwijs

Advies over de visienota Edusprong (30 maart 2021)

Kiem voor een sterke relance van het volwassenenonderwijs

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’ (30 maart 2021)

Voorwaarden voor een relance van het Vlaamse hoger onderwijs

Advies over de visienota ‘Van kwetsbaar naar weerbaar – deel 1 – beter leren, beter voelen’ (10 juni 2021)

Kwetsbaarheid aanpakken via weerbaar onderwijs

Zie ook

Hernieuwd engagement voor werkplekleren en duaal leren (17 juni 2021)

Afstuderen in coronatijd

Bezorgdheid over procedure noodmaatregelen onderwijs (7 april 2020)

Lees meer

Hoe werkt de Vlor tijdens de coronacrisis?

Lees meer