Bezorgdheid over procedure noodmaatregelen onderwijs

Op 7 april 2020 bezorgde de Vlor een brief aan minister Ben Weyts met daarin zijn bezorgdheden over de gevolgde procedure bij de noodmaatregelen voor onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis.

In antwoord op die brief, voegde minister Ben Weyts de Vlor toe aan het overleg met de sociale partners over de organisatie van het onderwijs in de crisisperiode. De Vlor geeft er sindsdien de bezorgdheden mee van de overige onderwijspartners die vertegenwoordigd zijn in de raad. Zo uitte hij al de bezorgdheden van de scholieren en ouders, die gedeeltelijk werden meegenomen in de draaiboeken voor de heropstart van de scholen.