Toekomstplan basisonderwijs: stand van zaken

De jarenlange onderfinanciering zorgt ervoor dat het basisonderwijs niet krijgt wat het nodig heeft. Er is nood aan een inhaalbeweging en een langetermijnperspectief over de legislaturen heen.

In een eerder advies (mei 2019) stelde de Vlor maatregelen voor om het basisonderwijs te versterken. In een nieuw advies zal de raad een stand van zaken opmaken, meegeven welke bezorgdheden hij ziet anno 2021 en nieuwe aanbevelingen doen.