Sterk basisonderwijs, nu en in de toekomst

De onderwijspartners in de Vlaamse Onderwijsraad delen een uitgesproken visie op het basisonderwijs, zoals verwoord in de krachtlijnen voor een sterk basisonderwijs en de fundamenten voor onderwijs aan het jonge kind. De uitdagingen in het gewoon en buitengewoon basisonderwijs zijn groot. In dit nieuwe advies wil de raad richting geven aan het beleid van de komende jaren.