Advies over onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers

De Vlor bracht op eigen initiatief advies uit over het onthaalonderwijs voor anderstalige nieuwkomers. Onder dat onthaalonderwijs verstaat de Vlor in algemene zin onderwijs dat tegemoet komt aan de specifieke onderwijsnoden van anderstalige nieuwkomers. Het specifieke en in de tijd beperkte onderwijsaanbod dat in de regelgeving wordt voorzien voor anderstalige nieuwkomers is voor de raad enkel een initiële fase in een langer proces. De Vlor vindt de huidige doelstellingen voor het initiële onthaalonderwijs te beperkt. Ze focussen zich bijna exclusief op taalverwerving. Die is uiteraard heel belangrijk, maar het verwerven van andere vaardigheden, kennis en attitudes is dat evenzeer. Ook het welbevinden van de leerlingen speelt in dat proces uiteraard een belangrijke rol. De Vlor benadrukt de diversiteit van de doelgroep anderstalige nieuwkomers én van de omgevingen waarin ze terecht komen. Bijgevolg pleit de raad ervoor dat het Vlaamse beleid voor anderstalige nieuwkomers een algemeen kader schept dat maatwerk mogelijk maakt: lokaal en op het niveau van de individuele leerling moeten genuanceerde keuzes mogelijk zijn. De raad ziet vier belangrijke hefbomen voor een beter onthaalonderwijs:

  • een krachtiger toeleidingsbeleid, waardoor ouders een geïnformeerde schoolkeuze kunnen maken;
  • meer flexibiliteit in het aanbod;
  • inzetten op expertise;
  • het onthaalonderwijs in de breedte en in de tijd uitwerken.

De Vlor benadrukt verder ook dat een goede monitoring van het beleid moet worden voorzien.

Download hier het volledige advies (PDF, 571.45KB)