Advies n.a.v. de OESO-review ‘Resourcing Higher Education in the Flemish Community of Belgium’

10 mei 2022

Advies over de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’

28 april 2022

Bijkomend advies over het voorontwerp van decreet over instroom en studie-efficiëntie

28 april 2022

Advies naar aanleiding van de conceptnota ‘Onderwijskwaliteit verder monitoren via Vlaamse toetsen’

24 maart 2022

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

24 februari 2022

Advies voor het nieuwe actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

24 februari 2022
publicatie