publicatie
publicatie

Advies over de visienota ‘Voorsprongfonds hoger onderwijs’

30 maart 2021

Advies over de visienota Edusprong  

30 maart 2021

Advies naar aanleiding van InnoVET

01 april 2021

Advies over de financiering van vernieuwende projecten die inzetten op een doorgaande lijn tussen kinderopvang van baby’s en peuters, kleuteronderwijs en kleuteropvang

31 maart 2021

Advies voor het Vlaams actieplan levenslang leren

09 maart 2021

Wat leren we uit de coronacrisis voor onderwijsbeleid?

26 november 2020