Advies over de visienota 'Naar een leer- en loopbaanrekening in Vlaanderen’

28 april 2022

Bijkomend advies over het voorontwerp van decreet over instroom en studie-efficiëntie

28 april 2022
25 maart 2022

Advies over de relatie tussen onderwijs, de overheid en de Ed-Tech-markt

24 februari 2022

Advies over het wijzigingsdecreet regionale technologische centra

10 maart 2022

Advies over het nieuw actieplan voor de preventie en aanpak van schooluitval

24 februari 2022
advies in voorbereiding

Indeling van het schooljaar

23 juni 2022
publicatie