Advies over het wijzigingsdecreet NT2

14 december 2021

Een stand van zaken van het toekomstplan basisonderwijs

08 december 2021
advies in voorbereiding

Indeling van het schooljaar

23 juni 2022

Advies over de STEM-agenda 2030

28 oktober 2021

Advies naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie over centrale toetsen

23 september 2021

Advies over de conceptnota voor het decreet leersteun

23 september 2021

Advies over de implementatie van het financieringsdecreet van het volwassenenonderwijs en de impact van corona

12 oktober 2021