Advies bij het voorontwerp van decreet over het Vlaamse internationale beurzenprogramma voor topstudenten

12 oktober 2021

Advies naar aanleiding van de haalbaarheidsstudie over centrale toetsen

23 september 2021

Advies bij de visienota ‘De invoering van een toelatingsexamen voor de inschrijving in een bacheloropleiding in het studiegebied Diergeneeskunde’

30 september 2021

Advies bij het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering over integratie en inburgeringsbeleid

28 september 2021

Advies over drie voorontwerpen van decreet die de aanpassingen aan het inschrijvingsdecreet regelen

23 september 2021
publicatie