Financiering van onderwijs

In het programmadecreet van de Vlaamse Regering worden maatregelen opgenomen die nodig zijn om de begroting van het volgende jaar te kunnen uitvoeren. De Vlor levert advies aan de Vlaamse Regering bij de opmaak van dit programmadecreet en ijvert daarbij voor adequate werkingsmiddelen voor de onderwijsinstellingen. Hij vindt het tevens noodzakelijk dat er blijvend in het onderwijs geïnvesteerd wordt. Onvoorziene kosten mogen de gewone werking van onderwijsinstellingen niet in het gedrang brengen.