Bijdragen in 'Spots op onderwijs'

Zorg op school
Elke Struyf, Kathleen Bodvin, Aster Van Mieghem en Karine Verschueren

Van leerling tot burger: identiteit in het onderwijs
Noel Clycq en Imane Kostet

In het belang van de leerlingen
Bieke De Fraine

De verdeling en aanwending van de middelen: efficiënt, rechtvaardig en verantwoordbaar?
Kristof De Witte en Erwin Ooghe

Pleidooi voor meer cognitieve ambitie
Wouter Duyck

Wees aandachtig!
Ilse Geerinck

‘In den beginne was er de relatie‘.
Over het belang van kwaliteitsvolle interacties in het onderwijs

Goedroen Juchtmans

Onderwijs maakt vrij
Patrick Loobuyck

Fronten van een nieuwe schoolstrijd: schoolpedagogische overwegingen
Maarten Simons en Jan Masschelein 

Selectiemachine of sociale lift? Segregatie in het onderwijs tegengaan
Ides Nicaise

Gelijke kansen: de kleuterschool als probleem of als oplossing?
ichel Vandenbroeck, Katrien Van Laere en Brecht Peleman

De leerling centraal, de leraar cruciaal: samen op weg naar de digitale klas van de toekomst
Ellen Vanderhoven, Christel Verdurmen en Tammy Schellens

Doelgericht differentiëren vraagt om een ethisch kompas
Wouter Smets en Katrien Struyven

Bouwstenen voor een ambitieus onderwijs dat doeltreffend omgaat met verschillen
Wim Van den Broeck en Eva Staels

Vrijheid zonder vrijblijvendheid. Performantiemanagement van leraren als bindmiddel tussen autonomie, sturing en professionele ontwikkeling
Jan Vanhoof en Loth Van Den Ouweland