Blik op de toekomst van het buitengewoon secundair onderwijs

Tijdens het schooljaar 2020-2021 organiseerde de Vlor een bevraging over de impact van de toenmalige regelgeving op het buitengewoon secundair onderwijs. De bevraging richtte zich op de belangrijkste actoren: directies, leraren, ondersteuners, clb-medewerkers, ouders en scholieren. De resultaten legden zowel sterke als zwakke punten bloot en boden ook enkele mogelijke oplossingen om de knelpunten op te lossen. Aan enkele knelpunten werd intussen tegemoetgekomen door de modernisering va het secundair onderwijs en het nieuwe decreet Leersteun. Toch bleef een aantal problemen nog steeds onopgelost.

Dat zette de Vlor er toe aan om daarop een antwoord te bieden in een advies op eigen initiatief, uitsluitend gericht op het buitengewoon secundair onderwijs. Die knelpunten liggen vooral op het vlak van de te verspreide regelgeving, de perceptie over buitengewoon secundair onderwijs met extra aandacht voor de arbeidsmarktgerichte opleidingsvormen en de flexibiliteit bij de verschillende transities, attestering en certificering.