Bereidt het onderwijs goed genoeg voor op de arbeidsmarkt?

Inleiding

Een helikopterzicht doorheen de jaren vanuit de Vlor door Ewoud De Sadeleer, stafmedewerker Vlor

Keynote door Fons Leroy, 

voorzitter van Het Beroepenhuis, GTB en Vlajo, voormalig gedelegeerd bestuurder VDAB

Fons Leroy wil het paradigma van levenslang leren introduceren in het initieel onderwijs (secundair en hoger onderwijs), meer doe- en ervaringsgericht leren.

  • Samen onderwijs maken met bedrijven etc. (“onderwijs is te belangrijk om het alleen aan onderwijs over te laten”)
  • Grotere betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor andere actoren.
  • Hoe zou het zijn om initieel onderwijs in te richten vanuit attractiviteit v.h. levenslang leren? Niet structuur onderwijs, maar het leren.
  • Belevenissamenleving, economie… waarom niet onderwijs? Maatschappelijke vloeren dichter bij het onderwijs brengen. Niet alleen theoretische kennis, maar ook wendbaarheid en weerbaarheid om met de uitdagingen om te kunnen gaan.
  • We moeten gaan voor ‘duaal leren in brede zin’ op alle niveaus.

Praktijkgetuigenis door Tom Rydant,

directeur GO! Talent en lid van de Raad Secundair Onderwijs van de Vlor

Dialoog

  • Koen Stassen, coördinator Onderwijs-Arbeidsmarkt secundair onderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen / lid van de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Vlor
  • Goedele Verhaeghe, coördinator GO5 (graduaatsopleidingen) HOGENT

Moderator: Luc Van Waes, directeur VIVO / voorzitter van de commissie Onderwijs-Arbeidsmarkt van de Vlor

Thema's: Onderwijs-arbeidsmarkt