Sociale rechtvaardigheid in onderwijs: nood aan een boost?

  • Kunnen we, met alles wat we uit de COVID-pandemie geleerd hebben, dezelfde recepten blijven hanteren in het streven om iedere lerende, van welke achtergrond ook, optimale leer- en ontwikkelingskansen te bieden?
  • Of heeft het onderwijs nood aan een boost of herdefiniëring van het bestaande beleid om kwalitatiever én rechtvaardiger onderwijs te realiseren? 
  • Wat moet er gebeuren, op welke termijn en door wie?

De schoolsluitingen tijdens de COVID-19-pandemie hebben de kansenongelijkheid en verschillen tussen leerlingen scherper gesteld dan ooit. De kloof in leerprestaties tussen kansarm en kansrijk blijkt al langer uit (internationale) peilingen. 

Inleiding

Een helikopterzicht doorheen de jaren vanuit de Vlor door Marleen Colpin en Tine Degrande, stafmedewerkers Vlor

Keynote door professor Ides Nicaise,

HIVA en Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven)

Praktijkgetuigenis door Jan De Boeck,

directeur administratie, wetgeving en kwaliteitszorg COLOMAplus / lid van de Algemene Raad en de Raad Secundair Onderwijs van de Vlor

Dialoog

  • Samira Azeroual, medewerker Diversiteit ouderkoepel KOOGO / lid van de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen van de Vlor
  • Veerle Hendrickx, algemeen directeur Karel de Grote Hogeschool / lid van de Raad Hoger Onderwijs van de Vlor
  • Nancy Libert, algemeen secretaris ACOD / lid van de Algemene Raad van de Vlor
  • Katrien Struyven, Universiteit Hasselt en lid van de commissie Diversiteit en Gelijke Onderwijskansen van de Vlor

moderator: Ann Verreth, algemeen voorzitter Vlor en algemeen directeur Odisee Hogeschool

Thema: gelijke onderwijskansen