Mentaal welzijn mee in het vizier van onderwijs

De leraar wordt op school geconfronteerd met leerlingen die zich niet goed in hun vel voelen. Hun aantal nam nog toe door de coronacrisis. Naast het cognitieve, is ook zorg dragen voor het welbevinden een kernopdracht voor de school. Kwaliteitsvol onderwijs omvat een kwaliteitsvol welzijnsbeleid op school met effectieve samenwerkingsverbanden. Er zijn ook interessante ontwikkelingen aan de gang op het raakvlak tussen Onderwijs en Welzijn.

  • Op welke manier kunnen welzijnsorganisaties en clb het schoolteam ontzorgen?
  • Hoe kunnen scholen en lerarenteams daarop inspelen?
  • Wat mogen we verwachten van het beleid?

Inleiding

Een helikopterzicht doorheen de jaren vanuit de Vlor door Carine De Smet en Eric D'Hooghe, stafmedewerkers Vlor

Keynote door professor Hilde Colpin,

Schoolpsychologie en Ontwikkeling in Context - KU Leuven

Praktijkgetuigenis door Patrick Lancksweerdt,

voorzitter Vlaamse Vereniging voor Schoolpsychologie / lid van de commissie Leerlingenbegeleiding van de Vlor

Dialoog

  • Katrien Bressers, Pedagogisch begeleider schoolbeleid en zorg, Katholiek onderwijs Vlaanderen/lid van de Raad Secundair Onderwijs van de Vlor
  • Bruno Vanobbergen, algemeen directeur Agentschap Opgroeien
  • Filip Vandenberghe, nationaal secretaris COC / lid van de Raad Basisonderwijs en de Raad Secundair Onderwijs van de Vlor

Moderator: Anne Verhoeven, teamverantwoordelijke Basisonderwijs Katholiek Onderwijs Vlaanderen / voorzitter van de Raad Basisonderwijs en lid van de Algemene Raad van de Vlor

Thema: Begeleiding en zorg