Toelatingsexamen diergeneeskunde

Op 16 juli 2021 heeft de Vlaamse Regering een visienota in verband met het toelatingsexamen diergeneeskunde goedgekeurd. 

Studenten die aan de bacheloropleidingen diergeneeskunde willen deelnemen, moeten momenteel al deelnemen aan een ijkingstoets. Hoewel die toets verplicht is, is hij niet-bindend, waardoor studenten ongeacht het resultaat ervan aan de opleiding kunnen deelnemen.

De visienota beoogt om voor de bacheloropleidingen diergeneeskunde vanaf het academiejaar 2023-2024 ook een toelatingsexamen in te richten, naar analogie met de toelatingsexamens arts/tandarts. Op die manier wil men de grote instroom van studenten beperken en zo de kwaliteit van de opleidingen waarborgen. Daarnaast komt het ook de veiligheid in de dierenkliniek ten goede en wordt zo het overaanbod dierenartsen ingeperkt.

De raad zal adviseren over het globale thema toelating tot hoger onderwijs en geeft ook enkele meer specifieke aandachtspunten mee in de toepassing op het toelatingsexamen diergeneeskunde.