Studiekosten hoger onderwijs

In 2021 bracht de Vlor advies uit over het thema studiekosten in het hoger onderwijs, naar aanleiding van de publicatie van de studiekostenmonitor hoger onderwijs: Bouwstenen voor een betaalbaar hoger onderwijs. Die studiekostenmonitor was het resultaat van een grootschalige studiekostenbevraging bij studenten in het hoger onderwijs.

In dat vorige advies nam de Vlor zich voor om vervolginitiatieven rond kostenmonitoring in het hoger onderwijs op de voet te volgen. De raad was ook van plan om in academiejaar 2023-2024 te bekijken of er substantiële vooruitgang werd geboekt in de beheersing en monitoring van de studiekosten en of er bijkomende acties nodig zijn. Dat is exact het opzet van dit advies.