Sociale inclusie in het hoger onderwijs

Sociale inclusie: what’s in a name?

Studeren gaat in de eerste plaats om het volgen van een opleiding, kennis en vaardigheden verwerven, en uiteindelijk een diploma behalen. Maar natuurlijk is studeren veel meer dan dat. Naast ‘de studie zelf’, heeft een student tal van mogelijkheden om mensen te ontmoeten, zichzelf te ontplooien, ervaringen op te doen enzovoort.

Zo maken sommige studenten deel uit van een studentenvereniging. Anderen beslissen om deel te nemen aan het aanbod sport en cultuur dat door de studentenvoorzieningen wordt georganiseerd. Er zijn ook studenten die een rol opnemen als studentenvertegenwoordiger in het departement, de instelling, of op het Vlaamse beleidsniveau.

Ervaringen studenten

Maar waarom kiezen sommige studenten om hieraan deel te nemen, terwijl anderen dat net niet doen? En hoe komt het nu eigenlijk dat er zo’n verschillen zijn tussen studenten in de activiteiten die ze opnemen? En hoe ervaren de studenten zelf die verschillen?

Ter voorbereiding van het advies peilt de Vlor naar de ervaringen van een diverse groep studenten.

Eerder ging de Vlor al in gesprek met studentenvoorzieningen en met diverse intermediaire organisaties.