Regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen Advies over het voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2, §3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 november 2020 houdende de uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen

Het voorontwerp van besluit wijzigt de dienst waaraan het Vlaams Partnerschap Duaal Leren de uitvoering van zijn opdrachten kan toevertrouwen. Het Departement Werk en Sociale Economie wordt aangeduid in plaats van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding. Het Departement Werk en Sociale Economie neemt aldus de uitvoering van de opdrachten van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren op die niet door een sectoraal partnerschap worden uitgeoefend.