Reactie op het Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020

Minister-president Kris Peeters vroeg de Vlor advies uit te brengen over het ontwerp van Vlaams hervormingsprogramma Europa 2020 (VHP). Dit geeft aan hoe Vlaanderen de vijf Europa 2020-kerndoelstellingen en de geïntegreerde richtsnoeren zal realiseren. Dit ontwerp is een eerste stap in de richting van een definitief Vlaams hervormingsprogramma dat ten laatste in april 2011 door de Vlaamse Regering zal worden goedgekeurd.
Download hier het volledige advies (PDF, 87.83KB)