Oprichting Vlaams Mensenrechteninstituut

De Vlaamse Regering besliste om uit Unia te stappen en een eigen Vlaams Mensenrechteninstituut op te richten. De Vlor is daarover om advies gevraagd, net zoals de andere (strategische) adviesraden.