Microcredentials in het Vlaamse onderwijslandschap

Microcredentials zijn leerbewijzen die worden verworven op basis van leeractiviteiten met een beperkte omvang. Zowel in Vlaanderen als in de Europese Unie maken ze steeds vaker deel uit van het aanbod levenslang leren. Op 1 juli 2021 bracht de Vlor een advies uit over microcredentials in Europees perspectief, als input voor  de  openbare  raadpleging  van  de  Europese  Commissie rond  dit  thema. Intussen finaliseerde de  Raad  van  de  EU  op  16  juni  2022 zijn  ‘Recommendation  on  a  European  approach  to  micro-credentials for lifelong learning and employability’.

In de tweede helft van 2023 wil de Vlor een nieuw advies voorbereiden over microcredentials, ditmaal met de focus op het Vlaamse beleidsniveau. Dat advies focust niet alleen op het gebruik van microcredentials in het hoger onderwijs, maar ook in de bredere volwasseneneducatie.