Micro-credentials

Gezien de recente beleidsaandacht voor micro-credentials, zowel op Europees als Vlaams niveau, zal de Vlor op eigen initiatief advies uitbrengen over dat thema. Het advies zal focussen op de kansen en uitdagingen die gepaard gaan met micro-credentials in Vlaanderen. Het advies wordt verkennend en richtinggevend van aard en schept een mogelijk kader voor het concept micro-credentials in het levenslang leren in Vlaanderen (hoger onderwijs, volwassenenonderwijs …).