Innovatie en professionalisering in arbeidsmarktgericht onderwijs

Naar aanleiding van de eerste cyclus van InnoVET bereidt de Vlor een advies voor over de voorwaarden voor professionalisering in innovatief arbeidsmarktgericht onderwijs.

We trekken lessen uit de InnoVET-projecten en gaan na hoe de overheid en de andere actoren kunnen bijdragen om innovatie en professionalisering te bevorderen. Want dat is zeker nodig in het licht van de technologische evoluties en het belang van levenslang leren.