Evaluatie van het Steunpunt SONO

De huidige termijn van het Steunpunt SONO voor beleidsgericht onderwijsonderzoek loopt af in 2020. Er is een evaluatieproces opgestart om na te gaan of de doelstellingen gehaald zijn, om daaruit conclusies te trekken voor de toekomst. Om het perspectief van de Vlor als strategische adviesraad binnen te brengen in de evaluatie, besliste het Vast Bureau op 14 maart 2019 om op eigen initiatief een advies te formuleren.