Onderwijsonderzoek

In voorbereiding van de volgende beleidsperiode werkt de Vlor aan een advies over onderwijsonderzoek in al zijn facetten.

Het advies bouwt voort op eerdere adviezen over onderwijsonderzoek en bundelt aanbevelingen voor toekomstig beleid.

Zie o.a.:

Advies ten gronde over onderwijsonderzoek

Advies over praktijkgericht onderwijsonderzoek: bouwstenen voor een stimulerend beleid

Steunpunt beleidsgericht onderwijsonderzoek: meerwaarde en verwachtingen voor de toekomst

Aandachtspunten voor onderwijsonderzoek

Themazetting Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek 2023