Themazetting 2024 voor het Onderwijskundig Beleids- en Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek

De Vlor bereidt het advies voor over de vier thema’s van het ontwerp voor de jaarlijkse themazetting van OBPWO. Voor 2024 zijn dat:

  1. Taalscreening en taalintegratietrajecten in het kleuteronderwijs
  2. Communicatie over onderwijs(beleid): praktijken, noden, scenario’s
  3. Kennisrijk curriculum in het kleuteronderwijs
  4. Programmatieprocedures in functie van een rationeel opleidingsaanbod in het secundair onderwijs in de Vlaamse onderwijscontext