Duaal leren

De Vlor bereidt een advies voor over duaal leren met een dubbele focus:

  • Oplijsten van knelpunten en actiegerichte voorstellen voor aanpassingen in regelgeving en de uitvoering ervan.
  • Een fundamentele denkoefening over duaal leren als systeem.