De generalistische benadering in zorg en ondersteuning: uitdagingen voor het onderwijsAdvies over visienota ‘Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning’

In de visienota Nieuw professionalisme in zorg en ondersteuning als opgave voor de toekomst beschrijft de strategische adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin (SAR WGG) wat we in de toekomst verwachten van professionals om integrale zorg en ondersteuning en vermaatschappelijking van zorg mee te realiseren. De Vlor is nagegaan wat de concretisering van deze visienota kan betekenen voor onderwijs. Het onderwijs is immers een belangrijke hefboom om deze visie te realiseren op de werkvloer.

In de opleidingen voor zorgberoepen wordt er soms al gewerkt in de geest van de generalistische benadering, maar is er nog een verdere verdieping nodig. De Vlor ziet volgende hefbomen om dit te realiseren:

  • goede referentiekaders voor de curriculumontwikkeling,
  • een goede onderwijsloopbaanbegeleiding,
  • de generalistische benadering concretiseren per onderwijsniveau,
  • een kwaliteitsvolle invulling van leren op de werkplek,
  • een aangepaste evaluatie,
  • de nood aan een transversale beleidsvisie.

In een gemeenschappelijke brief roepen de Vlor en de SAR WGG de ministers Crevits en Vandeurzen op om een strategie te ontwikkelen om de generalistische benadering ingang te doen vinden in het werkveld en het onderwijs.

Download hier het volledige advies (PDF, 233.45KB)