Advies over voorontwerp decreet over onderwijsgebonden sport

De Vlor stelt in zijn advies over het voorontwerp van decreet over de onderwijsgebonden sport voor om opnieuw de term ‘schoolsport' te gebruiken, aangezien dit decreet nog alleen betrekking heeft op de ondersteuning van sport in het leerplichtonderwijs. Zo vermijdt men mogelijke verwarring met eventuele toekomstige regelgeving voor het hoger onderwijs.

Sport voor allen
De doelstelling ‘sport voor allen' hoort in het decreet te staan, vindt de Vlor. Dat vermijdt dat de ondersteuning van schoolsport zich te eenzijdig op competitie- of topsport zou richten.

Gedragenheid
De onderwijskoepel van kleine onderwijsverstrekkers mag niet ontbreken in de lijst van organisaties die de gedragenheid verzekeren van de organisatie die instaat voor de ondersteuning van de schoolsport.

Subsidies
De Vlor verwacht dat het voorziene budget niet zal volstaan om alle opdrachten uit te voeren die de Stichting Vlaamse Schoolsport nu voor haar rekening neemt. Omdat de personeelsleden volgens het voorontwerp van decreet in de toekomst zullen werken in een contractueel statuut uit de privé-sector, zullen de loonkosten stijgen. De raad vraagt de overheid om de subsidie te verhogen en om een minimumbedrag in het decreet in te schrijven met indexatie. Hij dringt ook aan op syndicale onderhandelingen over het voorontwerp van decreet.

Download hier het volledige advies (PDF, 180.49KB)