Advies over voorontwerp decreet en bijzonder decreet Hogere Zeevaartschool en samenwerkingsakkoord Vlaamse en Franse Gemeenschap

De Raad Hoger Onderwijs heeft advies uitgebracht over de regelgeving waarmee de Hogere Zeevaartschool als een autonome hogeschool opgenomen wordt in het Vlaamse hogescholenlandschap.

De Hogere Zeevaartschool organiseert drie unieke opleidingen in het Nederlands en het Frans:

  • een academische bachelor nautische wetenschappen
  • een master nautische wetenschappen
  • een professionele bachelor scheepswerktuigkunde

Tot nu toe ressorteerde de Hogere Zeevaartschool rechtstreeks onder de federale, en vanaf 1990 onder de Vlaamse overheid. De Vlaamse Gemeenschap wil nu

  • met een bijzonder decreet de inrichtende macht overdragen aan de instelling. De Hogere Zeevaartschool wordt een autonome hogeschool;
  • met een decreet de financiering en personeelsaangelegenheden regelen;
  • een nieuw samenwerkingsakkoord sluiten met de Franse Gemeenschap.

De Vlor is tevreden met de integratie van de Hogere Zeevaartschool in het Vlaamse onderwijslandschap. Dit versterkt de autonomie van de instelling en vergroot haar mogelijkheden tot nationale en internationale samenwerking. Bovendien komt dit de harmonisering en vereenvoudiging van de regelgeving ten goede.

De raad betreurt dat vertegenwoordigers van de studenten en het personeel niet nauwer betrokken zijn geweest bij het overleg over deze operatie.

Download hier het volledige advies (PDF, 43.84KB)